วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่๕วันสุดท้ายที่บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่๑๒ ตำบลทุ่งก่อ

   วันนี้ วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันที่๕ของการร่วมบูรณาการกิจกรรมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ในโครงการเทศบาลคลื่อนที่พบประชาชนและการประชุมจัดทำแผนชุมชน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  เช่นเคยเทศบาลได้เชิญหลายๆภาคส่วนทั้งราชการ เอกชน มาร่วมออกบริการ สำนักงานปศุสัตว์ก็ดำเนินการด้านการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข แมว มีผลสรุปดังนี้ 
จำนวนเกษตรกรมารับบริการจากปศุสัตว์จำนวน ๓๓. ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๐๒ ตัว สุนัข ๖๖ ตัว แมว ๓๖ ตัว ฉีดยาคุมกำเนินสุนัขแมว รวม ๘ ตัว ทำหมัน. สุนัขผู้ ๓. เมีย ๓. แมวผู้ ๑ รวม. ๗ ตัว
คึกคักตอนแรกๆ

ท่าน สท.มาร่วมด้วยช่วยกันกับน้องๆปศุสัตว์ตำบล

น้องๆจากเทศบาลมาช่วยอีกแรง

โชว์คู่ทำหมันสุนัข

ร่วมด้วยช่วยกัย
ตัวนี้ชิ่งมา


ไม่มีความคิดเห็น: