วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์ของ กศน.เวียงเชียงรุ้ง


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเปิดงานโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ ค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: