วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพสนุกๆสานเสวนาเครือข่ายคนเลี้ยงควายภาคเหนือที่หัวง้ม อ.พาน จ. เชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: