วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน วันที่ ๓ บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน วันที่ ๓ บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เริ่มจากการไปแนะนำตัวชี้แจงกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในห้องประชุมก่อนที่ทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่าจะมีการประชาคมแผนพัฒนา เสร็จแล้วดำเนินการตามภาระกิจคือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว รักษาสัตว์ป่วย สรุปผลงานการดำเนินการวันนี้ 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๘๓ ตัว เป็นสุนัข ๑๑๑ ตัว แมว ๔๖ ตัว
ฉีดยาคุม ๔๒ ตัว ทำหมัน ๔ ตัว สุนัขเพศผู้ ๑ ตัวสุนัขเมีย ๑ ตัว แมวเพศผู้ ๑ ตัว แมวเพศเมีย ๑ ตัว
ฉีดถ่ายพยาธิ์จำนวน ๑๘๐ ตัว
ติดป้ายตั้งโต๊ะพร้อมแล้วเริ่มลงทะเบียนสุนัข แมว ที่มาขอรับบริการ

ทำหมันแมว

ออกใบรับรองการฉีดวัคซีน


บริการฉีดวัคซีน


วันนี้มีแมว ๒ ตัว

ลงทะเบียนอาจจะช้าแต่ชัวร์

บริการฉีดวัคซีน


มาแนวน่ารัก
เตรียมวัคซีนพร้อมฉีด

ลงทะเบียนเนืองแน่น

ในห้องประชุมมากันเต็มพื้นที่ดูแคบไปเลย

 
มอบตระกล้าผลไม้ให้ผู้ที่เป็นกรรมการพัฒนาของเทศบาล

หนุ่มน้อยก้อมา

คึกคักน่าดู

ทำหมันสุนัข

ตู้รับบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ

ทำหมันสุนัข

วันนี้มีแค่สองตัวผู้ตัวเมียตัว

ผอ.กองสาธาณสุขเทศบาลบ้านเหล่ามาดูแลไม่มีความคิดเห็น: