วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และประชุมเสวนาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีหลายๆภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงไม่มีความคิดเห็น: