วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่วมประชุมปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ,คนไทยหัวใจสี่ภาค.กิจกรรมเทอดพระเกียรติ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมการประชุมปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ,คนไทยหัวใจสี่ภาค.กิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 


ไม่มีความคิดเห็น: