วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ศูนย์บริการประชาชนด้านปศุสัตว์

 ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เหมือนทุกๆวันที่มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการด้านสุขภาพสัตว์ ช่วงนี้จะมีการระบาดของโรคลำใส้อักเสบติดต่อของน้องหมา มีมารักษาตลอดขอแนะนำให้ท่านเจ้าของน้องหมาที่ท่านรักนำไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนจะเป็นการดีครับ  หากป่วยแล้วในน้องหมาที่อายุน้อยๆมักจะรักษาไม่ทัน  เสียน้ำจากอาการท้องเสียจนช๊อตตายได้ไม่มีความคิดเห็น: