วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่วมโครงการบริการประชาชนกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๑ (บ้านเหล่าหมู่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ)


    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการด้านสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ที่ ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ บริการประชาชนและประชาคมทำแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๔-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    วันนี้ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ออกให้บริการที่บ้านเหล่าหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  ผลสรุปการปฏิบัติงานของวันนี้ ดังนี้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษบ้า สุนัขและแมว ๒๖๔ ตัว ฉีดยาคุมสุนัขแมว  ๘๔ ตัว ทำหมันแมวเพศเมีย ๒ ตัว ตัวผู้ ๓ ตัว มีประชาชนมารับบริการจำนวน ๗๙  ราย


ไม่มีความคิดเห็น: