วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่วมงานเทศบาลพบประชาชนวันที่ ๒ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๑ ต.ทุ่งก่อ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่าพบประชาชน วันที่ ๒ ที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านเหล่าเจริญราษฎร์หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งก่อ จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันดังนี้
ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๘๘ ตัว(สุนัข ๑๑๘ ตัว แมว ๘๐ ตัว)  ฉีดยาคุม ๙๖ ตัว ทำหมันสุนัข เพศเมีย ๕ ตัว เพศผู้ ๔ ตัว แมว เพศเมีย ๕ ตัว เพศผู้ ๒ ตัว
ยาถ่ายพยาธิทั้งภายในและภายนอก  ประชาชนที่มารับบริการจำนวน ๗๙  ราย  

  


ไม่มีความคิดเห็น: