วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประชุุมทบทวนการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆของกรมปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดการประะชุมเพื่อการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆของกรมปศุสัตว์ที่มีมากมายหลายอย่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด งานนี้ให้นำโน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาใช้กันอย่างเต็มที่เพราะว่าจะยกพีซีที่กรมจัดชื้อมาให้คงลำบาก อยากตามยุคไอทีให้ทันต้องขวนขวายหามาใช้ เป็นธรรมดากรมเรายังงบน้อยยากจน ขนาดรถอายุยี่สิบปีจะพังมิพังแหล่ก็ต้องใช้ไป  ผู้ใหญ่หลายท่านในกรมคงจะอยากช่วยเต็มแก่แล้วปีหน้าคงจะดีขึ้น  ได้ข่าวว่าจะชื้อใหม่เยอะเลยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายคงได้รับอานิสงค์บ้าง จะส่งประกวดสำนักงาน ธกค.ล่่ารางวัลก็ไม่กล้า

ไม่มีความคิดเห็น: