วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

ร่วมกิจกรรมบวชป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 10 เมษายน 2556 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานพิธีโครงการบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประกอบพิธี ณ วนอุทยานดอยพระบาททุ่งก่อ (ผาเล็งโลก) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง แน่นอนงานนี้ปสุสัตวือำเภอโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นายจันทร์รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล เข้าร่วมกิจกรรม
ท่านพระครูวิสิฏวรนาถ เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็เดินขึ้นเขามาทำการบวชผ้าที่จะนำไปผูกต้นไม้  สวดชัยมงคลคาถา ให้ศีล  ให้พร และร่วมเดินบวชป่าไปพร้อมๆกับญาติโยม


ไม่มีความคิดเห็น: