วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

ร่วมงานวันผู้สูงอายุตำบลป่าซาง

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีนายเอนก แก้วนิลตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ให้การต้อนรับ เดินชมกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุในงาน


 รดน้ำพระและนักบัตรตามปีเกิดเพื่อเป็นศิริมงคล
 ทักทายคณะกรรมการประกวดร้องเพลงผู้นำชุมชน  ผอ.โรงเรียนป่าซางนำทีม
 
 ชมการซอของพี่น้องป่าซางที่ยังมีช่างซอฝีมือดีหลายคน
 เยี่ยมกรรมการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ นำโดยคุณหมอศิริ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยห้างป่าสา
 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้มอบของที่ระลึกให้ช่างซอ 
เยี่ยมชมรำวงมาตรฐานของกลุ่มแม่บ้านการกุศลหาเงินเข้าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าซาง 
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอมอบพวงมาลัยคล้องให้กำลังใจสาวรำวง


ไม่มีความคิดเห็น: