วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

พาเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สวนสมสมัยของนายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์ดีเด่น

 เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ พี่น้องเกษตรกรจากบ้านสันไทรงามตำบลดงมหาวัน เดินทางมาดูสวนสมสมัย ของนายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์ดีเด่นของจังหวัดเชียงราย ซึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดูกิจกรรมเกษตรผสมผสานที่มีการเลี้ยงสัตว์นำของนายสมัย  มีการเลี้ยงควาย เลี้ยงหมูป่า เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงใส้เดือน การปลูกไผ่ชนิดต่างๆ การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ที่ปลอดจากการใช้สารเคมี

 ชมการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากขี้ควาย นำมาเทหมักในถุงยางพีวีซี
ได้ก๊าซไปจุดหุงต้มได้ฟรีๆ 
 กากที่เหลือล้นออกมากลายเป็นปุ๋ย ใส่ต้นไม้งามอย่าบอกใคร
 คอกหมูป่าที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติ กล้วย ผักที่เหลือกิน
 แย่งหมูกินกล้วยเจ้าค่ะ 
 บ่อใส้เดือนที่เลี้ยงขยายมาจากลังพลาสติก ที่ได้รับมาจากหน่วยทหารพัฒนา
 นายเสน่ห์ พัฒนาชุมชนอำเภอแนะนำการปลูกพืชจากเมล็ดที่แจกให้ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนำร่อง
 แจกเมล็พันธุ์ผักสวนครัว
 โชว์เมล็ดผักอีกสองเดือนเชิญไปชิมผัดผักนะครับ

 ผู้ใหญ่บ้านสันไทรงามมอบขวัญกำลังใจให้นายสมัยเจ้าของสวนวิทยากรเกษตรกร
 นายสมัย กำลังแจกจ่ายจำหน่ายปุ๋ยน้ำใส้เดือน
ไม่พอมาเอาอีกไม่ยักมีใครขอใส้เดือนไปเลี้ยงแข่งบ้าง คงจะลืมไป

ไม่มีความคิดเห็น: