วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

การประชุมกลุ่มเข้มแข็งเพื่อพัฒนาเกษตรกรรายย่อย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางพัฒนากลุ่มเข้มแข็งของตามนโยบายของกรมปศุสัตว์(โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๖ )ซึ่งในขณะนี้กลุ่มบ้านห้วยห้างกำลังพัฒนาความเข้มแข็งปรับขึ้นระดับจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ขั้นที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรกรรายย่อยสู่ความสำเร็จ มีงบประมาณจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมาให้จำนวนหนึ่ง  วันนี้ได้สอบถามความต้องการของกลุ่มเรียบร้อย อยากได้ ๕ อย่าง จัดลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย คือ๑. เครื่องบดสำหรับป่นใบกระถิน เปลือกหอย ๒.ตู้ใส่เวชภัณฑ์กองทุนยาวัคซีนของกลุ่ม ๓.กรงใส่ไก่ ๔. เครื่อฟักไข่อัตโรมัติ ๕. เครื่องถอนขนไก่

 มีสมาชิกมาไม่ครบ เนื่องจากเป็นช่วงงานบุญ งานประเพณีปีใหม่สงกรานต์ไกล้จะมาถึง ได้นัดหมายประชุมใหญ่หลังสงกรานต์อีกครั้ง ซึ่งจะรวมถึงการปันผลประจำปี การสร้างกองทุนยา การผสมอาหารของกองทุนอาหารสัตว์ และรับมอบปัจจัยการผลิต หลังจากประชุมเสร็จเยียมชมการเลี้ยงไก่ของแม่หลวงฮ่าย บุญนาวา ซึ่งเล่าว่าปีนี้ขายไก่ให้พี่น้องชาวเขาเผ่าเย้าไปเลี้ยงผี ๒ ครั้ง งวดละ ๗ พันกว่าบาท สร้างรายได้ไม่เลวทีเดียวครับ

แม่หลวงฮ่าย บุญนาวา กับไก่พื้นเมืองที่เลียง มีไก่ประดู่หางดำปนอยู่หลายตัวแนะนำให้คัดพ่อพื้นเมืองออกให้เหลือแต่พ่อประดู่หางดำเพราะโตเร็วราคาดี พี่น้องเย้าชอบ

เล้าไก่ที่มีแม่ไก่กำลังฟักหลายตัวลุกไก่แม่หลวงเอาไปกกในหมู่บ้านเพราะมีไฟฟ้า
ห่านก็มีด้วยสามตัวกำลังไข่จะยกให้ผู้เขียนมาต้มกิน ไม่เอากลัวกินไม่หมดฟองใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น: