วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ เมษษยน ๒๕๕๖  นายสุพล  ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมการบริการฉีดวัคซีนของอาสาปศุสัตว์ (นายวรพจน์ นครชัย) ณ ศาลากลางบ้าน บ้านห้วยเคียน ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีชาวบ้านทะยอยนำสุนัขมารับการฉีดวัคซีน และนายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ อบต.ทุ่งก่อ มาช่วยบันทึกข้อมูลด้วย

นายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ อบต.ทุ่งก่อ มาช่วยบันทึกข้อมูล


ชมฝีมืออาสาปศุสัตว์
เก็บภาพก่อนเดินทางไปร่วมงานขาวดำที่จังหวัดพะเยา
และในวันต่อมา ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ก็ออกเยี่ยมการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์สาวสวยนามผกามาศ จอมสวรรค์ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งก่อ
เป็นสีสันของคนรุ่นใหม่ไฟแรง
ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยก็ยินดีเสียสละเวลามาช่วยทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ออกเยี่ยมการฉีดวัคซีนของลุงสิงห์ สุขเกษม อาสาปศุสัตว์ประจำบ้านเด่นสันทราย หมู่ ๑๔
ตอนไปถึงชาวบ้านยังนำสุนัข มาไม่กี่ตัว ส่วนใหญ่จะทยอยนำมาที่ศาลากลางบ้าน
ลุงสิงห์ เอาหลานมาช่วยลงบันทึกการฉีดวัคซีนด้วย สบายไม่ต้องกังวลที่ฉีดทั้งเขียนใบรับรอง

ไม่มีความคิดเห็น: