วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติด้านปศุสัตว์ที่เวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เกิดพายุลมกรรโชกแรงทั่วไปในจังหวัดเชียงราย เสียหายมากน้อยตามร่องทิศทางของลมและฝน สำหรับที่เวียงเชียงรุ้ง ในด้านปศุสัตว์ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก อบต.บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าซาง ว่ามีไก่ตายจากพายุลมแรงครั้งนี้อยู่ ๕ ราย ล้วนแต่เป็นสมาชิกกลุ่มคนสำคัญของเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของบ้านห้วยห้าง โชคดีที่ได้ขายไก่บางส่วนให้กลุ่มเลี้ยงไก่อำเภอแม่จันไปตอนบ่ายพอตอนเย็นพายุเข้านับว่าเป็นโชคดีปนกับความโชคร้าย ตอนนี้ได้ส่งความเสียหายให้ อบต.ป่าซางดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว และได้ประสานสำนักงานปศุสัตวืจังหวัดเพื่อขอสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือไก่ที่เหลือซึ่งอาจจะเครียดป่วยตายได้อีกทางหนึ่งเป็นการเยียวยาด้านจิตใจเจ้าของสัตว์ไปด้วย

  ความเสียหายของนางสมศรี จันทะรินทร์
  ความเสียหายของนางสมศรี จันทะรินทร์
 ความเสียหายของนางสมศรี จันทะรินทร์
 ความเสียหายของนางสมศรี จันทะรินทร์
  ความเสียหายของนางสุธรรม ธรรมศร
 ความเสียหายของนางสุธรรม ธรรมศร
 ความเสียหายของนางสุธรรม ธรรมศร 
 
 
 ความเสียหายของนางสุธรรม ธรรมศร
 สภาพความเสียหายของนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ

นายชัยเพชร ภูชัยเจริญ กำลังซ่อมหลังคาบ้านเอง


ส่วนรายสุดท้ายนางอัมพร พลฤทธิ์ ไม่ได้เก็บภาพไว้ มีลูกไก่ตายสิบกว่าตัว

ไม่มีความคิดเห็น: