วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นายสำราญ ทาบุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ นายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ จัดการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ชี้แจงการรณรงค์ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเน้นปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณนกอพยพ พื้นที่ที่มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ดำเนินการระหว่าง ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

ไม่มีความคิดเห็น: