วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโสของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


ท่านพระครูวิสิฏวรนาถ ให้ศีล ไห้พร
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวท่านเจ้าคณะอำเภอเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์และฆารวาส ประชาชนชาวเวียงเชียงรุ้ง มาร่วมประเพณีอย่างเนืองแน่น
ขอบคุณภาพจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 เสร็จจากการสูมาคารวะท่านเจ้าคณะอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในที่ว่าการอำเภออันประกอบด้วยสำนักงานเกษตร พันาชุมชน ปสุสัตว์ สัสดี ร่วมกันขอพร รดน้ำดำหัวท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จากนั้นร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสทั้งอำเภอในบริเวณหอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้งไม่มีความคิดเห็น: