วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมการเลี้ยงไก่ไข่บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับเชิญร่วมบูรณาการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนำร่องประจำปี ๒๕๕๖  โดยร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงสัตว์และมอบสัตว์ที่เป็นความต้องการของชุมชนคือไก่ไข่และปลาดุก ได้ดำเนินการอบรมในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ที่บริเวณลานวัดสันไทรงามโดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล  และมอบไก่ไข่ในเช้าวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน


 อบรมเสริมความรู้การเลี้ยงการจัดการ การป้องกันโรคในไก่ไข่ และตอบปัญหาการเลี้ยงปศุสัตว์ทั่วไป
 ลานวัดลานความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อให้การเลี้ยงไก่ไข่ และปศุสัตว์อื่นๆได้ผลดี

วันที่  เมษายน ๒๕๕๖ ได้เวลารับไก่ไข่ไปเลี้ยงทดลองคนละ ๓ ตัว

เน้นการจัดการอีกครั้งสำหรับรายที่สนใจใคร่รู้
ใบหน้ายิ้มแย้มแสดงความดีใจ
ผู้ใหญ่บ้านคนเก่ง ดูแลการจัดสรรไก่ไข่จนเรียบร้อย
รายสุดท้ายทางผ่านแจกหมดแล้วแวะเอามาส่งให้ประทับใจคอกเลี้ยงที่เป็นไปตามแนวของกรมปศุสัตว์
มีไก่ประดู่หางดำบ้างแล้ว

ได้ไก่ไข่มาเพิ่มลองเลี้ยง ทำรางอาหารจากไม้ไผ่ได้น่าสนใจดีครับ

 บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวอย่างในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เป็นอย่างดีครับ
ปลูกไว้ทุกมุมที่มีที่ว่างให้ปลูก


ไม่มีความคิดเห็น: