วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมพบกลุ่มเข้มแข็งกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ แหล่งเรียนรู้ บ้านนางสมศรี จันทะรินทร์ มีการประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำปี การปันผล การร่วมกันผสมอาหารของกองทุนเพื่อผลิตอาหารราคาประหยัด


ไม่มีความคิดเห็น: