วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

เริ่มงานหลังหยุดงานช่วงสงกรานต์หลายวัน


นางสาวนฤมล  กฤษคม เจ้าของน้องหมาจากบ้านใหม่ร่องหวาย ต.ดงมหาวันกำลังลุ้นลูกหมาว่าจะเหลือมีชีวิตกี่ตัว
 เช้าวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เมื่อผู้เขียน (ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง) เดินทางถึงที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มองเห็นมีคนมานั่งชุมนุมบริเวณรอบๆที่โต๊ะรักษาสัตว์ มีทั้งรอรับวัคซีน   เติมน้ำเกลือเนื่องจากลำใส้อักเสบ  และผ่าตัดเนื่ิองจากคลอดยาก เบ่งคลอดมาสองวันแล้ว นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล กำลังวุ่นสาระวนพอดี ก็เลยช่วยผ่าตัดอย่างที่เห็นในรูป ช่วยลูกน้องหมาได้สองตัว จะรอดหรือปล่าวก็ไม่รู้แม่คงไม่มีน้ำนมแน่นอนเสียเลือดมากมาย เสร็จจากผ่าตัดไปจัดรายการวิทยุวันนี้นำเสนอเรื่องเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ และการรณรงค์ทำความสะอาดและการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ตามกำหนดของกรมปศุสัตว์ ๒๒-๒๖ เมษายน ๑๕๕๖ ปิดรายการด้วยการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่จะได้ดำเนินการของตำบลทุ่งก่อ

นายจันทร์ รักลีน เริ่มวางยาสลบและโกนขน

รายงานข่าวการรักษาทุกเวลาตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัด แนะนำการรักษาแผลซึ่งค่อนข้างใหญ่ เสียเลือดมากให้หาอาหารเสริมมาให้แม่จะได้ฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึน
ตอนบ่ายมีน้องหมามารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกรายของนางสาวจิราพร ทองรักษา บ้านเหล่าเจริญราฏร์ กำลังน่ารักทีเดียว

ไม่มีความคิดเห็น: