วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

ร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัขแมวที่เทศบาลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว

กาแฟก่อนลงมือทำงาน
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัขแมวที่เทศบาลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว ตามโครงการรรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการปี ๒๕๕๖ มีเจ้าหน้าที่อำเภอไกล้เคียง(โซนกลาง) อำเภอเวียงชัย อำเภอเมือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ช่วยกัน
เก็บภาพความประทับใจหลังเสร็จงาน
ท่านนายกเทศมนตรีป่าก่อดำและรองนายก สองพี่น้องมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน
มีรักษามดลูกอักเสบด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: