วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ร่วมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ 2

ออกดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๒ ที่ศาลาประชาคมบ้านเหล่าเจริญราษฏร์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย วันนี้มีประชาชนนำสุนัข และ แมว มารับวัคซีน จำนวน ๑๓๕ ตัว น้อยกว่าเมื่อวาน มีภาพสีสันบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมมาฝากครับ


ไม่มีความคิดเห็น: