วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จนท. ปศุสัตว์ ร่วมบูรณาการเป็นกรรมการเลือกตั้ง สส.

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการหน่วยเลือกตั้ง บ้านเด่นสันทราย  นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล เป็นผู้อำนวยการหน่วยเลือกตั้ง บ้านแม่เผื่อ
ส่วนปศุสัตว์ตำบลทั้ง ๒ คน เป็นผู้ช่วยประจำหน่วยกลางของอำเภอ


ไม่มีความคิดเห็น: