วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ร่วมบริการสุขภาพสัตว์และโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๔ บ้านแม่เผื่อ

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๔ ที่ศาลาเอนกประสงค์ของบ้านแม่เผื่อ  หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีประชาชนนำสุนัข และ แมว มารับวัคซีน จำนวน ๙๙ ตัว น้อยกว่าเมื่อวาน และมีทำหมันแมว ๓ ตัว สุนัข ๒ ตัว มีลูกสุกรมาตอนผ่าตัดใส้เลื่อน ๔ ตัว มีภาพสีสันบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมมาฝากเช่นเคย
เสร็จงานวันนี้ท่าน สท.ประจำหมู่บ้านสนับสนุนเนื้อมาดำเนินการเป็นอาหารมื้อกลางวันครับไม่มีความคิดเห็น: