วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เครื่องตัดหญ้าของลุงบุญชวน มะลัยโย

วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น.ไปเยี่ยมสวนลุงบุญชวน มะลัยโย เพื่อนำเอกสารการเตรียมการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ไปให้ลุงบุญชวน ช่วงนี้ลุงมีเวลาเต็มที่กำลังปรับปรุงศูนย์เรียนรู้อย่างขนานใหญ่ที่เห็นคือซุ้มการปลูกผัก และที่เด่นคือลุงนำเสนอการเลี้ยงไก่ให้กินหญ้านัยว่าแทนเครื่องตัดหญ้า ยาฆ่าหญ้ามีชีวิตประมาณนั้น เอาไก่พื้นเมืองสองตัวมาใส่สุ่มไก่เคลื่อนไปตามที่มีหญ้าขึ้นให้มันจิกกินหญ้าสั้นลง เข้าท่าดี

ไม่มีความคิดเห็น: