วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เก็บตัวอย่างไก่ชนตรวจโรค

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างswabไก่เพื่อเคลื่อนย้ายให้กับนางสาวนัทรวี ศรีรักษา อยู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ไม่มีความคิดเห็น: