วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ร่วมบริการกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าประจำปี ๒๕๕๗ วันสุดท้ายบ้านเหล่าเจริญเมือง

นายทองคำ ยาปโลหิต นายกเทศมนตรี กล่าวเปิดเวทีประชาคม และแนะนำหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๕ ที่ศาลาเอนกประสงค์ของบ้านเหล่าเจริญเมือง  หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีประชาชนนำสุนัข และ แมว มารับวัคซีน จำนวน ๑๖๓ ตัว  และมีทำหมัน สุนัข ๒ ตัว มีภาพสีสันบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมมาฝากเช่นเคย


ไม่มีความคิดเห็น: