วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การดำเนินการโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมบูรณาการกับพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เจ้าหน้าที่จากกเทศบาลทุ่งก่อ ออกเยี่ยมครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ จำนวน ๖ ราย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  โดยได้แนะนำการจัดการเลี้ยงไก่ให้เกษตรกร ๓ รายที่มีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ได้แก่นางน้อย สารเสวก นางสมดี สิทธิไพร นางคำ สีชมพูนางสมดี สิทธิไพร และไก่ที่เลี้ยงไว้กินไว้ขาย


นางน้อย สารเสวก กับลูกที่พิการ และหลาน

ไก่ของนางน้อย


เป็ดของนางน้อย สารเสวก
นางคำ สีชมพู

ไก่ของ นางคำ สีชมพูไม่มีความคิดเห็น: