วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ทีมงานหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยทหารพัฒนาฯมาเยี่ยม

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับทีมงานหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยทหารพัฒนา ๓๕ นำโดย นาวาตรี ประยูร ประพันธ์พัฒน์ ที่มาเยี่ยมแลกเปลี่ยนแนวคิด ปรึกษาหารือ ในการให้การบริการประชาชนด้านการผสมเทียม การเหนี่ยวนำการผสมเทียมโคในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อเช้าวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: