วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

มอบท่อนหญ้าเนเปียรปากช่องให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโป่งในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

เมื่อบ่ายวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รับท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียรจากสถานนีวิจัยอาหารสัตว์จังหวัดแพร่ แล้วแบ่่งมอบให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการมอบให้สมาชิกกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโป่งจำนวน ๑๐ รายให้ไปปลูกคนละ ๑๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑๐ กระสอบ มีนายเฉลิม สุขเกษม ประธานกลุ่มและสมาชิกบางส่วนมารับมอบ  นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าสัตวบาล และปศุสัตว์ตำบล เป็นร่วมกันผู้มอบพันธุ์หญ้าในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น: