วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

การประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน


 วันนี้ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๘ กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน นัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ที่สวนพลังปัญญาของนายสิน สมบัติตรา ที่บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีอาจารย์ไมตรี สอนขยัน เป็นประธานการประชุมมีวาระที่น่าสนใจเรื่องการออม การจัดหาทุนดำเนินการอาชีพเลี้ยงสัตว์ การแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขด้วยพลังปัญญา  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นำเสนอชื่อกลุ่มเข้าประกวดขอมติเห็นชอบ  สมาชิกไม่มีข้อขัดข้อง จะได้จัดเรียมความพร้อมต่อไป คณะกรรมการกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น: