วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ประชุมชี้แจงโครงการวิจัยกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่บ้านสันไทรงาม

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัดการประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านสันไทรงาม ชี้แจงการตั้งกลุ่มการจัดการระเบียบกลุ่ม กองทุน กิจกรรมตลอดจนการดำเนินโครงการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบอินทรีย์ที่จะขอรับทุนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: