วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยหมากเอียก

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยหมากเอียก เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่อาคารเอนกประสงค์ของบ้านห้วยหมากเอียกหมู่ที่ ๘ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม การออมรวมทุน การร่างกฏระเบียบ การเลือกประธานกลุ่มกรรมการ มาช่วยบริหารจัดการ เตรียมความพร้อมในการจะเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ลดรายจ่าย มีอาหารโปรตีนที่ปลอดภัยไว้กินในหมู่บ้านชุมชน


ไม่มีความคิดเห็น: