วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงไก่ที่บ้านดงป่าสัก

 เมื่อบ่ายวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางเยี่ยมฟาร์มไก่รายย่อยของเกษตรกรบ้านดงป่าสัก(นางวรรณา กาศคำสุข ๒๕๑ หมู่ที่  ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย )  ที่ได้เคยนำไก่ป่วยตายมาแจ้งส่งตัวอย่างตรวจ เมื่อวานนี้ สถาพการเลี้ยงก็ดีแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ฝนตกบ่อยทำให้ไก่เป็นหวัดหน้าบวม ตาบวมหลายตัวให้แยกรักษาต่างหาก และได้ช่วยแนะนำทำวัคซีนด้วย
และเช้าวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ไปเยี่ยมอีกครั้งทราบว่าไก่อาการดีขึ้นแล้วไม่มีไก่ตายเพิ่ม
ไม่มีความคิดเห็น: