วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัขแมวตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่อำเภอแม่ลาว

ท่านนายอำเภอแม่ลาวเยี่ยมชมการดำเนินการ
 นาสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัขแมวตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่อำเภอแม่ลาว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าวัดท่ามะโอ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีประชาชนนำสุนัขแมว มารับบริการจำนวนมาก

 

ไม่มีความคิดเห็น: