วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

ประชุมการพิจารณาโครงการพัฒนาตำบล ตามนโยบายรัฐบาล

 เมื่อบ่ายวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมการพิจารณาโครงการพัฒนาตำบล ตามนโยบายรัฐบาลที่มีนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการของแต่ละหมู่บ้าน ที่ใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาท มาจัดทำโครงการซ่อม/สร้างเหมืองฝายกักน้ำหรือทำหลุมกักน้ำคล้ายหลุมขนมครกในพื้นที่ต่างๆหรือปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้มลิงไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตลอดจนการปรับปรุงสถานที่เพื่อการเกษตรของชาวบ้าน
ไม่มีความคิดเห็น: