วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

บริการสุขภาพสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิศุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ให้บริการสุขภาพสัตว์แก่สุนัขในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน ที่เจ้าของนำมาตรวจสุขภาพและขอรับวัคซีนตามโปรแกรม ที่สำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘


ไม่มีความคิดเห็น: