วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมเล้าไก่เกษตรกรบ้านดงป่าสักอีกครั้ง


เมื่อเที่ยงของ อังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย c]tนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้เดินทางเยี่ยมฟาร์มไก่รายย่อยของนางวรรณา กาศคำสุข ๒๕๑ หมู่ที่  ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย เกษตรกรบ้านดงป่าสัก  ที่ได้เคยนำไก่ป่วยตายมาแจ้งส่งตัวอย่างตรวจอีกครั้ง  ตอนนี้ไก่เริ่มสบายดีแล้วเป็นการให้กำลังใจกันและคำแนะนำการเลี้้ยงการจัดการเพิ่มเติมครับ


ไม่มีความคิดเห็น: