วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

ประชุมเกษตรกรกลุ่มวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ บ้านห้วยห้าง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรที่ทำวิจัยการพัฒนาอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ที่ทำการกลุ่มฯบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการวิจัยปีต่อไปและ ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารโรงเชือดไก่  เสร็จประชุมมอบร้องเท้าบูทและที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค


ไม่มีความคิดเห็น: