วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมปศุสัตว์อินทรีย์ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ตรวจแปลงข้าวโพดอินทรีย์ที่จะนำมาเป็นอาหารไก่ของนายบุญชวนมะลัยโย
นายสมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานปศุสัตว์และทีมงานจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ เดินทางมาเยี่ยมเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย จำนวน ๕ ราย ได้แก่

  1. นายทูน ธรรมจักร
  2. นายชุมพล แก้วสาธร
  3. นายสมัย สาวงษา
  4. นายสิน สมบัติตรา
  5. นายบุญชวน มะลัยโย

ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน จึงได้ได้แต่ให้คำแนะนำและดูกิจกรรมต่างๆของแต่ละฟาร์มไม่มีความคิดเห็น: