วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บริการรักษาสัตว์

 เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางสาวรัฐญาพร สุริยะเสน นางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบล ร่วมกันให้บริการผ่าตัดทำหมันลูกสุกรของนายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน และนายเสริม สารวัตร บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ
รักษาใส้เลื่อนลูกหมู
ตอนหมูนายสมัย


เจ้าของตอนมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าใส้เลื่อนต้องมาแก้ไข


น้ำที่ใช้ให้หมู
แม่หมูป่า
ลูกหมู
จับหมู
ตอน
สนใจทำอะไรกัน


ไม่มีความคิดเห็น: