วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

 จังหวัดเชียงรายดำเนินการโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมให้บริการในคลินิคปศุสัตว์ ด้วยพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากทั้ง ๑๘ อำเภอ

ไม่มีความคิดเห็น: