วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บริการรักษาสัตว์อีกตามเคย

นางสาวนิชาภา กาจีนะ บ้านเด่นสันทราย สุนัขท้อง มาน

 ฉีดวัคซีนให้น้องหมาที่น่ารักของนางสาวศิริพร ศรีพรม หมู่๑๑ ตำบลป่าซาง



รักษาโค ของนาย นายสมพร จุตุชัย เกษตรกรบ้าน บ้านเหล่าเจริญราษฏร์ หมู่ ๑๑ ตำบล ทุ่งก่อ ที่มีทั้งหมด ๙ ตัว ป่วยหนึ่งตัว สันิษฐานเป็นไข้สามวัน


มอบยาถ่ายวัลบาเชนให้ไว้ถ่ายพยาธิโคตัวอื่นๆด้วย








ไม่มีความคิดเห็น: