วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมไก่ประดู่หางดำนางอัมพร พลฤทธิ์

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ของนางอัพร พลฤทธิ์ ที่แจ้งว่ามีไก่มากยังไม่ได้ขายอยากให้ไปช่วยแนะนำแก้ไขปัญหา  ด้านการตลาดเพราะช่วงนี้ขายได้ที่ละตัวสองตัวในขณะที่มีลูกไก่ออกมามาก  เมื่อเข้าไปเยี่ยมก็แนะนำปฏิทินการผลิตให้พอดีกับตลาดที่มีความต้องการสูง ในหน้าฝนต้องลดบริมาณการฟักลงบ้าง จะได้ไม่เหนื่อยเลี้ยงจำนวนมากๆอย่างที่กำลังเป็นอยู่ ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นะครับว่าใครอยากได้ไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้ไปเลี้ยงขอเชิญติดต่อที่ป้าอัมพรโดยตรงหมายเล๘โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓ หรือจะผ่านทางปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งก็ยินดี ที่หมายเลข ๐๘๙-๘๓๘๑๕๙๗
 ไก่เลี้ยงปล่อยอิสระในสวนลำไย มีความสุข Happy chikken
มีปลวกขุดมาให้กินเสริมด้วย

 ห่อแม่พันธุ์สวยงามยิ่งนัก
 มีไก่งามเจ้าของก็มีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น: