วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สร้างแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่บ้านดงชัย

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวรัฐญาพร สุริยเสน ปศุสัตว์ตำบล ดำเนินการนำไก่ประดู่หางดำจากบ้านนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ บ้านห้ายห้าง ตำบลป่าซาง ไปขยายเครือข่ายที่บ้านนายอินจันทร์ มณีจันทร์สุข บ้านดงชัย หมู่ที่๒ ตำบลทุ่งก่อ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จุดสาธิตการเลี้ยงการจัดการไก่พื้นเมืองประดูหางดำ เพื่อสร้างแบรนไก่ดำเวียงเชียงรุ้งให้ขยายทั่วทั้งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 ไก่ประดู่หางดำทั้งหมด ๑๑ ตัว ตัวผู้ ๓ ตัว ตัวเมีย ๘ ตัว


ไม่มีความคิดเห็น: