วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หยุดหลายวันเช้านี้งานเข้า

 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบล ร่วมกันให้บริการรักษาสัตว์แต่เช้า ทั้งสุนัข สุกร  และสัตว์ปีก จากหลายหมู่บ้านดังนี้

  • นายประสาน ทองใบ บ้านห้วยเคียน ตำบลทุ่งก่อ  สุกรป่วย
  • นายวรวิทย์ ศิริศอ บ้านป่าซางเหนือ ตำบลป่าซาง  สุกร ไอ และ ใส้เลื่อน
  • นางวัชชราภรณ์ มีมิตร บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ สุนัขฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
  • นายชัยเพชร ภูชัยเจริญ บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง ไก่ผอม โตช้า 
  • นายสุพร ศรีกุลจร บ้านเหล่าเจริญเมือง ตำบลทุ่งก่อ แมวป่วย
ไม่มีความคิดเห็น: