วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมลูกควายเกิดใหม่ของธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

เกิดได้สี่วันแล้ว(๑๖สิงหาคม๒๕๕๗)
เมื่อบ่ายวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวรัฐญาพร สุริยเสน ปศุสัตว์ตำบล ออกเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายที่ได้รับแจ้งจากนายหมั้น ถาคำ ประธานกลุ่มว่ามีแม่ควายคลอดลูกแล้วตัวแรกของกลุ่มเป็นตัวเมีย  พร้อมกับตรวจสภาพควายพ่อพันธ์ุที่มีปัญหาผอมลงทั้งที่ได้รับการถ่ายพยาธิไปเมื่อไม่นานมานี้ ได้จัดแร่ธาตให้เลียเสริมอีกทาง

ลูกควายที่เกิดใหม่กับปศุสัตว์ตำบล
 มองกล้องเห็นหนุ่ม ส่วนสาวๆไม่สนเพราะเป็นเพศเมีย
ผอมดูไม่งาม


ไม่มีความคิดเห็น: