วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์อำเภอร่วมเป็นกรรมการโครงการรักษาศีล๕

ท่านพระครูวิสิฎวรนารถ เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ตามนโยบายของท่านเจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดงชัย เมื่อเช้าวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
บรรยากาศการประชุม (นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งเสื้อเหลืองจะเป็นเณรไปแล้ว)

ไม่มีความคิดเห็น: