วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมแนะนำการใช้ตู้ฟักไข่พ่อกำนันอินจันทร์ สิทธิขันแก้ว ตำบลทุ่งก่อ

 ช่วยกันติดตั้งอุปกรณ์
 เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง แวะเยี่ยมพ่อกำนันอินจันทร์ สิทธิขันแก้ว กำนันตำบลทุ่งก่อ ที่กำลังหันมาเลี้ยงไก่พื้นเมือง ได้สั่งชื้อตู้ฟักไข่มาขอให้ช่วยแนะนำการใช้การติดตั้ง ซึ่งก็ไม่มีอะไรยากเจ้าของตู้ฟักไข่มีคูมือการใช้มาอยู่แล้ว
 ตู้ฟักขนาดเล็ก ๔๘ ฟอง
 เป็นตู้กลับอัตโนมัติ
 ประกอบง่ายๆ


ไม่มีความคิดเห็น: